A meddőségről általában

Magyarországon elhúzódó népesedési válság van, amely az 1960-as években kezdődött, s amelyet a rendszerváltozás gazdasági- társadalmi velejárói elmélyítettek, és bonyolultabbá tettek.

A XX. század utolsó évtizedében, életmódunk jelentős megváltozásával – információrobbanás, gyorsuló környezet - fokozatosan erőteljesebbé váltak azok a hatások, amelyek az egyénekkel szemben egyre komolyabb kihívásokat támasztottak a változások adaptálásában, az alkalmazkodóképesség tekintetében.

A családi környezet, az iskolarendszer az egyént csak részben képes felkészíteni ezen kihívásoknak való megfelelésre így a társadalom tagjainak jelentős részénél találkozunk növekvő mentális problémákkal, a krónikus stressz különféle szimptómáival, amelyek konkrét fizikai tünetek formájában és egyre gyakrabban orvosi kezelést igénylő megbetegedésekben teljesednek ki. A stressz által okozott megbetegedések egyik, talán legfontosabb területe a meddőség, amely társadalmi szinten is komoly problémákat okoz.

Az "egészséges társadalom" megvalósításának ideája a fenti körülmények között egyre inkább ráirányítja a figyelmet arra, hogyan lehet ilyen körülmények között biztosítani az egészséges reprodukciót, hogyan lehetséges a leendő szülők felkészítése az egészséges utódok nemzésére.

Magyarországnak - hasonlóan más európai országhoz - szembe kell néznie a csökkenő és idősödő népesség egyre nyomasztóbb problémájával, amelynek hosszú távon igen súlyos gazdasági következményei is vannak.

A következő tényezők játszanak jelentősebb szerepet a népesség csökkenő újratermelődésében:

 • alacsony születésszám
 • magas abortuszszám
 • a meddő párok számarányának növekedése
 • elöregedő társadalom

A problémakör teljes és átfogó rendezése hosszú távú és komplex feladat, mindamellett nem szabad lebecsülnünk a meddőség gyógyításának egyre növekvő jelentőségét.

A népesedési mutatókat negatív irányban befolyásolja pl. azon betegségek gyakoriságának növekedése, melyet a meddőség kialakulásában szerepet játszó organikus és funkcionális okok magyarázhatnak, pl.: endometriózis, OAT syndroma, stb.

A reprodukciós orvostudomány fejlődésével, új technikai megoldásokkal ( ICSI, SMART, AHA), a gyógyszeripar fejlődésével ( GnRH analógok, GnRH antagonisták, rekombináns géntechnológiával készült FSH, preimplantációs genetikai vizsgálatok elérhetősége, stb.) a meddőség problematikája nagymértékben megoldhatóvá vált.

Az IVF kezelések növekedésének legfőbb okai:

 • Meddő páciensek számának fokozatos emelkedése
 • Gyermekvállalás időpontjának kitolódása
 • Társadalom általános reprodukciós egészségének romlása
 • Életminőség romlása
 • A kezelés elérhetősége, ezzel kapcsolatos ismeretek terjedése
 • A kezelés OEP támogatottsága
 • Új technikák és kezelési lehetőségek bevezetése
 • Új hatású gyógyszercsoportok piacra kerülése
 • A kezelése sikerességének emelkedése
 • Csökkenő reproduktív egészség
 • Általános trendnek megfelelően a spermiumszám, mennyiségi, minőségi romlása
 • Genetikai szűrővizsgálatokra való igény
 • Endometriózis, petevezető faktor számának növekedése
 • Fertőző betegségek számának növekedése (STD, AIDS)
 • Géntechnológiával kapcsolatos ismeretek növekedése, jogi szabályozása 

Általános tendencia, hogy az elmúlt években fokozatosan növekedett a gyermeket akaró és vállaló nők életkora. Az individualizálódás, a házasság és család intézményével szembeni fenntartások, a házasságon kívüli együttélési formák gyors és jelentős terjedése, a párkapcsolatok stabilitásának csökkenése, az egyedül élő nők számának növekedése erőteljesen befolyásolja, hogy a gyermekvállalás egyre későbbre tolódik. Az "érettebb" korban bekövetkező terhességnek és szülésnek jóval nagyobbak a kockázatai, ugyanakkor a megalapozottabb egzisztenciával rendelkező leendő szülők jelentős része képes is, és hajlandó is nagyobb anyagi terhet vállalni a biztonságos feltételek között lezajló fogamzás – terhesség- szülés érdekében.

A magasabb életkor mellett növekszik a fogamzást megelőző speciális nőgyógyászati beavatkozást igénylő esetek száma. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk Szakmai Programunkban a meddőségi kezeléseket megelőző kivizsgálásoknak.


ivarsejtbankbanner