DNS-alapú apasági vizsgálat

Az intézet végeztet DNS alapú származási vizsgálatokat, elsősorban apasági vizsgálatokat. Ezeket a vizsgálatokat a szájnyálkahártya felszíni hámsejtjeinek összegyűjtéséből létrejött mintában található DNS-ből végzik el (úgynevezett „nyál-mintából"), és a tudomány jelenlegi állása szerint a legnagyobb biztonsággal megállapítható e vizsgálat segítségével, hogy egy adott személy biológiai kapcsolatban van-e a másik vizsgált személlyel (apja-e vagy anyja-e a gyermeknek, esetleg ikrek, testvérek vagy féltestvérek, Nagyszülő-unoka, vagy bármilyen más kapcsolat fennáll-e köztük. A leggyakrabban végezz vizsgálat a 16 génlókusz alapján elvégzett, a gyermek és a feltételezett apa mintája alapjan végzett úgynevezett „DUO" apasági teszt.

Intézetünkben a helyszínen, megfelelő indikációk alapján elvégzett amniocentézis, vagy chorion-boholy biopszia során kinyert magzati minta felhasználásával prenatális (születés előtti) apasági vizsgálat elvégzésére is van lehetőség.


ivarsejtbankbanner