„A CÉL, HOGY MÉG TÖBB BABA SZÜLETHESSEN” – REAKCIÓK A LOMBIKPROGRAM KIBŐVÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETRE

Megjelent a lombikprogram kibővítéséről szóló kormányhatározat. Október 1-jétől hatályos az a kormányrendelet, amely az állami finanszírozásban elvégezhető lombikprogram kibővítéséről szól.

Balog Zoltán miniszter kijelentette, hogy minden megszületett gyermek kincs, érték, és segíteni kell a világrajövetelüket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Veres András győri megyés püspök korábban bírálta a lombikbébiprogramot, annak további támogatását és azokat, akik részt vesznek benne. Az állásfoglalása körül kialakult vita azonban párbeszédre kényszerítheti a szakterület szereplőit, és ezzel mindenképpen nyerhetnek azok a szülőképes korú párok, akik meddőséggel küzdenek.

A kormányzat által felvázolt pontok többsége a páciensek érdekeit szolgálja, és a szakma bevonásával csak javulhatnak azok a statisztikai adatok, amelyek a sikerességi rátát mutatják.

A közzétett – a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló – rendelet módosítása szerint ha öt teljes, az embrió beültetésével végződő beavatkozás eredményeként legalább egy gyermek élve születik, úgy a következő gyermek, gyermekek esetében is négy-négy teljes beavatkozás vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap (E-Alap) terhére. A beavatkozásokat a kötelező egészségbiztosítás terhére a nő reprodukciós kora felső határának eléréséig, de legfeljebb 45. életéve betöltéséig lehet megkezdeni.

A társadalombiztosítás által finanszírozott lombikprogram kibővítéséről szóló rendeletet annak hatálybalépése, vagyis október 1-je után a meddőségi kezelésre irányuló jelentkezések esetében kell alkalmazni.

– A püspök úr szavaira csak röviden szeretnék reagálni – mondta kérdésünkre Dr. Vereczkey Attila szülész-nőgyógyász, meddőségi és endoszkópos specialista, a Humán Reprodukciós Intézet – Versys Clinics alapítója, orvos igazgatója. – Vannak olyan eljárások (nemi szelekció, sejtmagcsere, béranyaság), amelyek tényleg bűncselekménynek számítanak, s ezeket a törvény egyértelműen tiltja is, valószínűleg Veres András ezekre az eljárásokra célozhatott, amikor a fenti kijelentését tette. Amennyiben a püspök úr erre gondolt, akkor mi teljes mértékig egyet is értünk vele. A lombikbébiprogram azonban egy másik kérdés, és a kormány egyértelműen ki is áll mellette. Sőt, ennek támogatásával, a keretrendszerek megváltoztatásával állást is foglal ez ügyben, amit a szakmában a legtöbben nagy örömmel fogadnak. Vannak persze olyan kérdések, amelyekről érdemes beszélgetni, akár az állami és a magánintézményeket is bevonva ebbe a munkába, hiszen az elmúlt pár évtizedben sok minden átalakult, és az új lehetőségeket, már csak nemzetstratégiai szempontból is, érdemes lenne kihasználni, igénybe venni.

NŐ A KAPCSOLÓDÓ GYÓGYSZEREK TB-TÁMOGATÁSA IS

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár közleménye szerint az államilag támogatott lombikeljárásokkal összefüggő gyógyszerek támogatása a jelenlegi hetven százalékról kilencven százalékra nő, így jelentős teher alól szabadulnak fel a párok.

– A gyógyszertámogatást kiváló ötletnek tartom, az állami intézmények – a János Kórház, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Orvostudományi Egyetem Meddőségi Centruma – eszközfejlesztésének is nagyon örülünk, számunkra nyilvánvaló, hogy a gazdának kell etetnie a borjút, vagyis az állam gondoskodjon az általa működtetett intézményekről, a magánklinikák pedig gondoskodjanak arról, hogy ne maradjanak le – mondja a Versys Clinics vezetője. – Ez egy tiszta helyzet, a műszer-, eszközfejlesztésben tartani kell a lépést, azoknak pedig, akik ezen keseregnek, fel kell mérniük, hogy amennyiben egy tényleges versenyhelyzet alakul ki, akkor bizony mindenkinek invesztálnia kell az innovációba, legyen szó az eszközparkról vagy a munkatársak nemzetközi szintű képzéséről. Nem maradunk le, ha fejlesztünk! Nekünk, orvosoknak közös tehát az érdekünk ebben is a páciensekkel.

– A Magyar Humán Reprodukciós Társaság, amely közös, tudományos társaságba fogja össze a humán reprodukció területén megjelenő és annak kutatásában, kezelésében részt vevő különböző szakterületeket, üdvözli azt, hogy a kormányzat részéről egyértelmű állásfoglalás született a lombikbébi-kezelések támogatásáról, valamint lehetőség nyílik arra is, hogy a finanszírozott kezelések száma a kétszeresére nőjön a jövő évben – fogalmaz Németné Gelányi Gabriella, a Magyar Humán Reprodukciós Társaság (MHRT) gazdasági szekciójának és az egyik vezető hazai magánklinikának a gazdasági vezetője. – Azzal, hogy a kormány kiáll a program támogatása mellett, az orvosi beavatkozásnak köszönhetően sok meddő párnak nyílik lehetősége arra, hogy egészséges gyermekük születhessen. A program ugyanakkor számtalan kérdést is felvet, a finanszírozási rendszer kialakítása jelenleg még folyik, így a szakma prominens képviselőit és az általuk irányított hazai klinikák szakembereit is bevonva, a szakmai érveket ütköztetve, valódi diskurzus alakulhatna ki

A legfontosabb alappillérekkel, azaz a volumenkorlát megduplázásával, a gyógyszertámogatás emelésével, az állami tulajdonban lévő intézmények eszközbeszerzési támogatásával, a sikerességi ráta nyomon követésével az MHRT teljes mértékben egyetért, és örömmel üdvözli ezeket a célkitűzéseket.

– A magánklinikán, amelyre rálátásom van, az elmúlt hat év alatt csak az eszközpark fejlesztésébe 400 millió forintot invesztáltunk, a munkatársak képzésére, a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételek biztosítására pedig közel 60 millió forintot költöttünk – mondja Németné Gelányi Gabriella. – A magánszektorban tehát már így is zajlik a verseny, számukra ez a helyzet nem hozhat meglepő fordulatokat, az új helyzet az államilag finanszírozott intézményeket állíthatja majd merőben új kihívások elé.

A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE LEHETNE A CÉL

– Igaz, azt is érdemes megjegyezni, hogy ugyan nagyobb lesz a finanszírozás, több ciklust támogatnak, és így több baba jöhet világra, de véleményünk szerint nemcsak a ciklusszámot, hanem a hatékonyságot kellene növelni – mondja Vereczkey Attila. – Olyan módszereket kellene bevezetni, illetve engedélyezni Magyarországon, amelyeknek köszönhetően a hatékonyság, vagyis a sikeres beültetések száma elmozdulhat a legnagyobb intézményekben megszokott 15-25 százalékos rátáról, sőt felmehet egészen 70-80 százalékra. Vagyis ugyanannyi anyagi ráfordítás mellett jóval több baba jöhet világra, köszönhetően az innovációnak és annak, hogy a versenyhelyzet rákényszeríti a klinikákat arra, hogy minél jelentősebb eredményeket mutassanak fel, ennek pedig kulcsa a fejlesztés, az új és engedélyezett módszerek alkalmazása.

NAGY A LETERHELTSÉG

Az is átgondolandó, hogy a három állami intézet abszolút leterheltséggel küzd, hosszú, éves várólisták vannak, így kínálja magát a lehetőség, hogy vegyék be az összes meddőségi klinikát a finanszírozási rendszerbe, a szabad kapacitásokat felmérve és kihasználva, hiszen van, ahol tudnának még párokat fogadni.

– Amennyiben minden meddőségi klinika támogatásban részesülhetne, a páciens dönthetné el, hogy mit és kit választ, így pedig egy egészséges verseny alakulhatna ki – mondja Vereczkey Attila. – A hatékonyság, a gyorsaság, a minőség, a biztonságosság és elsősorban az eredményesség döntené el, hogy a páciens kit választ, és végeredményben ez lenne a közös cél, hiszen így mindenki abban lenne érdekelt, hogy sikerrel záruljanak a beültetések, és nem az, hogy egy pár minél többször vegyen részt államilag finanszírozott ellátásban. Ez pedig Magyarország és a meddő párok első számú érdeke: nem több lombik és így több baba, hanem ugyanannyi finanszírozással, magasabb hatékonyság mellett több baba.

  • Azt, hogy emelik az államilag támogatott lombikkezelések volumenkorlátját, a megkérdezett érintettek és szakemberek nagy örömmel fogadják.
  • Arról a lehetőségről, hogy a szükséges gyógyszerek támogatását 70-ről 90 százalékra emelik, a nyilatkozatok szerint az érintettek örömmel értesültek.
  • Az, hogy második gyermek esetén is lehet jelentkezni kezelésre, a szakma és az érintettek számára is megnyugtató.
  • Az, hogy a jövőben is 5 ciklust finanszírozna a tb, megosztja a szakértőket, többen azon az állásponton vannak, hogy kibővítve a támogatást, az országban található összes meddőségi klinika részesüljön a támogatásban, és inkább a hatékonyságot növeljék egy tényleges versenyhelyzet kialakításával.
  • A megkérdezett, magánszektorban működő orvos szerint helyénvaló, hogy csak a magyar állami tulajdonban lévő intézmények eszközbeszerzését támogatja a kormány, hiszen abba invesztáljon mindenki, ami a saját tulajdona.

Németné Gelányi Gabriella, a Magyar Humán Reprodukciós Társaság gazdasági szekciójának vezetője hozzátette: Véleményem szerint a magyar lombikbébiprogramokkal többek között az a probléma, hogy a finanszírozásukhoz tizenöt-húsz éve nem nyúlt hozzá a kormány. Ez elfogadhatatlan, hiszen a népesedés állapotának ismeretében nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentősége van annak, hogy Magyarországon mennyi kisbaba születik meg, ez az ország rövid, közép- és hosszú távú jövőjét érintő egyik legfontosabb kérdés.

Nem nyúlt az állam a finanszírozáshoz annak ellenére sem, hogy ugyan az elmúlt években számos, nemzetközi szinten is kiemelkedő meddőségi intézet nyílt meg, ezek magánintézményi keretek között működnek, ám a hasonló, de állami kézben lévő intézetek jelentős hátrányban és nehézségekkel küzdve dolgoznak, műszerezettség vagy személyellátottság tekintetében, illetve az in vitro fertilizációs programok OEP-finanszírozottsága tekintetében.

Üdvözlendő, hogy most a kormány foglalkozni kíván a meddőség kérdésével, kormányprogram részeként is szerepel, hogy kiemelten kívánja kezelni a magyarországi gyermekvállalást, és a népesedés növekedéséhez minden segítséget meg kíván adni. Azonban hiányozni látszik egy olyan szakmai diskurzus, amelyben a magyarországi meddőségi intézmények, a kormány szakemberei, népesedéspolitikusok, etikusok, jogászok mind részt vennének. Ilyen egyeztetés eddig nem jött létre annak ellenére, hogy a Magyar Humán Reprodukciós Társaság (MHRT) többször is felhívta rá a figyelmet, megszólítva a hatóságokat és a szakmai szervezeteket. A társaság még nem kapott érdemi választ a javaslataira.


ivarsejtbankbanner