Varicocelectomia

A varicocele (here visszérsérv) a plexus pampiniformis venáinak abnormális dilatációja. A varicocele-t 35%-ban figyelték meg elsődleges sterilitás esetében és akár 80%-ban a másodlagos sterilitás esetében. Jóllehet a varicocelével rendelkező férfiak is tudnak gyermeket nemzeni, de ez az elváltozás egy progresszív, az idő függvényében csökkenő spermaszámot okozó ondó minőséget eredményez. A varicocele a bal oldalon gyakoribb. Az etiológiája ismeretlen, a leggyakoribb teóriák a következők:

  1. Anatómiai különbségek a bal és a jobb oldali v. spermatica internában.

  2. Inkompetens vagy hiányzó billentyű a spermatika venákban venás visszafolyással.

  3. A bal oldali v. renalis kompressziója az aorta és az a. mesenterica superior között (diótörő fenomén)

Varicocele esetében a csökkent testiculáris funkció pontos mechanizmusa nem ismert. A legjobban elfogadott magyarázat az a varicocele által okozott hőmérséklet emelkedés. Az intraabdominális és a scotális hőmérsékletek közötti különbség átlagosan 2,2 0C. Varicocele esetében a scrotumban a hőmérséklet akár 2,6 0C-al is megemelkedhet, és ez megszünteti a szükséges hőmérsékleti grádienst. A subfertilis férfiakban a varicocele spermatogenezisre gyakorolt káros hatása az alacsony spermium számban és motilitási készségben, illetve a normál morfológiai spermiumok arányának csökkenésében együttesen vagy ezek különböző kombinációiban nyilvánul meg.

Varicocele tünetei:

Többnyire nem okoz különösebb tüneteket, csak véletlenül szokott kiderülni valamilyen vizsgálat során. Ám, ha a varicocele nagy, akkor kellemetlen érzést (húzást, nyomást), sőt, fájdalmat válthat ki a herékben. Tünet lehet a rendszeres szexuális életet élő párok esetében a meddőség is.

Varicocele diagnosztikája:

A varicocele diagnózisa klinikai diagnózis, mely fizikális vizsgálat alapján állítható fel. Az esetek 78%-ában a varicocele bal oldalon található, 1-2%-ban a jobb oldalon és kb. 20%-ban mindkét oldalon előfordulhat. A jobb oldali unilaterális varicocele ritka és figyelmeztető jel lehet, mely esetén a jobb oldaléi vesetumor lehetőségére (v. renalis occlusio) is gondolni kell.

Varicocele típusai:

A varicocele súlyossága alapján a következő képpen csoportosítható:

  • Grade I: csak Valsalva manőver segítségével detektálható
  • Grade II: Valsalva manőver nélkül is detektálható
  • Grade III: a scrotum bőrén keresztül is látható

Műtéti megoldások:

Az eljárás célja, hogy megakadályozza a herékhez történő venas refluxot, miközben fenntartja az arteriás és a lymphatikus keringést. A kapcsolta a varicocele, módosult spermatogenezis és a férfi infertilitás között egyértelmű, infertilitás miatt férfiak esetében a leggyakrabban végzett műtéti eljárás a varicocelectomia. A varicocelectomia elnevezés helytelen, a helyes elnevezés inkább a v. spermatica interna ligatúra, mivel a dilatált venák ligatúrára kerülnek, nem pedig eltávolításra.

Műtéti eljárás:

Az inguinalis régiót 0,5%-os Lidocainnal infiltrálva kb. 5-6 cm-es metszést ejtve, a subcutabn rétegeket átvágjuk és eljutunk a fasciáig, melyet ollóval behasítunk. A cremasterrostokat lepreparálva, átvágva az inguinalis csatorna alján ujjal felszabadítjuk a funiculust, melyet züglire veszünk. Finom csipesszel kipreparáljuk a 2-3 vastagabb venát, melyet lekötünk és átvágunk. A ductust e közben elkülönülten szeparáljuk. Az artériát a venáktól szétválasztjuk és megkíméljük. A csomókat felemelve betekintünk az inguinalis csatornába, hogy felkeressük a kollaterális venáket. Ha ilyeneket látunk, azokat is ellátjuk. Vérzést csillapítunk. A cremaster rostokat egy-egy öltéssel egyesítjük, majd felette a fasciát úgy, hogy az alsó sebzug egy ujjbegyet még befogadjon. Subcutan öltéseket követően a bőr zárása következik. Fedőkötés.

Nem sebészeti kezelések:

Percután venás embolizáció: nem sebészi beavatkozás, mely a femoralis vagy a jugularis venába történő angiographyas katéter segítségével történik. A katétert a v. spermaticaba vezetjük, melynek az occlusióját hozzuk létre galléros ballon, sclerotizáló anyag vagy polimerizálódó szöveti kötőanyag segítségével. Ezen eljárás esetében nem kell tartanunk a hydrocele kialakulásától, a posztoperatív ébredés nagyon rövid, a fájdalom minimális. A hátrányok közé tartozik az eljárás hosszú időtartama, a v. spermatica interna fel nem lelése, a sugárzás (képerősítő miatt), és a varicocele kiújulása. Az eljárás sikere egyértelműen függ a beavatkozást végző orvos gyakorlottságától, tapasztalatától. A kétoldali embolizációt a gyakorlatban nem végzünk, mert a jobb oldali v. spermatica sokkal nehezebben fellelhető és így az embolizációs folyamat is jóval több időt vesz igénybe.


ivarsejtbankbanner