Hereműködés vizsgálata

Férfiaknál a magas LH szintek a herék elsődleges funkciózavarát jelzik. Ezt okozhatja a herék fejlődési zavara vagy a herék sérülése:

Fejlődési zavar:

 • A gonádok agenezise (nem fejlődtek ki a herék)
 • Kromoszómális rendellenességek (például Klinefelter szindróma)

A herék működészavara

 • Vírusinfekció (mumpsz)
 • Trauma
 • Besugárzás
 • Kemoterápia
 • Autoimmun betegség
 • Csírasejt tumor

Alacsony szintek hipofízis vagy hipotalamusz rendellenességekre utalnak

A GnRH-ra adott LH válasz meghatározásának eredményei segíthetnek az elsődleges működészavar (a petefészkek illetve herék működészavara) és a másodlagos rendellenességek (a hipofízissel vagy hipotalamusszal kapcsolatos problémák) elkülönítésében. Miután levették az alap LH-szint meghatározásához szükséges vért, injekció formájában GnRH-t juttatnak be a páciens szervezetébe. Amennyiben az injekciót követően az LH szint emelkedik, a hipofízis képes volt reagálni a GnRH-ra, ami arra utal, hogy a probléma okát a petefészkek vagy herék szintjén kell keresni. Alacsony LH szintek azt mutatják, hogy a hipofízis nem válaszolt a GnRH-ra, és a betegség valószínűleg a hipofízis vagy hipotalamusz rendellenes működésével kapcsolatos.

Bővebben...

Egyéb műtéti megoldások

Testicular Fine Needle Aspiration (TFNA):

A finom tűbiopsziás aspirációs módszert kezdetben diagnosztikus eszköznek használták azoospermiás férfiakban. A here percutan aspirációjához 21-23 G-s tűt használunk egy 20cm3 fecskendőhöz csatlakoztatva. Az aspirációt automata Bioptigun-nal is végezhetjük. Ezzel a technikával szerzett tapasztalatok limitáltak, jóllehet a módszer alkalmas az obstruktív azoospermia esetében. Hátrány, hogy a szúrás helyén haematoma és/vagy haematocele keletkezhet, melyet feltárás hiányában nem veszünk észre csak utólag. Előny, hogy ezt a módszert lokális érzéstelenítésben is végezhetjük, feltárás nélkül.

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA):

A PESA elvégzése azért javasolható, mert nem kell hozzá scrotalis feltárást végezni, könnyen ismételhető, nem szükséges hozzá operációs mikroszkóp és mikro sebészeti tapasztalat. A műtétet végezhetjük lokál vagy általános anaesthesiában. A beavatkozáshoz a herét stabilizáljuk két ujjunk között. 21G-s szárnyas tűhöz egy 20 ml-es fecskendőt csatlakoztatunk, melyet a mellékhere fejébe szúrunk és addig húzzuk finoman visszafelé, ameddig folyadék nem jelenik meg a fecskendőben. Ezt a műveletet addig végezzük, amíg megfelelő mennyiségű spermiumot találunk a folyadékban. A PESA során nagyon kis mennyiségű mellékhere folyadék nyerhető ki és általában nagyon sok vörösvértest található benn. A kísérletek 10-20%-ában nem nyerhető ki spermium az eljárás során, ilyenkor feltárásos műtétet vagy biopsziát kell végeznünk.

Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration (MESA):

A mikrosebészeti mellékhere spermium aspirációs műtétet operációs mikroszkóp alatt végezzük. A mellékhere tubulusait szeparáljuk mikroszkópos aspirációt végzünk belőlük. Ennek az eljárásnak az előnye az, hogy megbízhatóan tudunk a mellékhere csatornáiból nagy számban spermatozoákat szeparálni, melyek aztán könnyen lefagyaszthatóak. Amióta a MESA segítségével spermatozoákat nyerhetünk a mellékhere csatornáiból, minimalizálja a mellékheréből nyert folyadék vérrel való keveredését, mely hátráltathatja a spermatozoák megtermékenyítő képességét az IVF során. Általában a kinyert folyadék mennyisége csak néhány mikroliter, de a spermiumok koncentrációja igen nagy. Így általában, a kinyert folyadékban elegendő mennyiségű spermium lelhető fel az IVF-hez vagy a fagyasztáshoz. A MESA-t speciálisan erre a célra kifejlesztett szilikon cső és hozzá tartozó pipetta segítségével végzik. Az aspiráció során a mellékhere folyadék bekerül a pipettán keresztül a fecskendőbe. A művelet végeztével a punctio helyét öltésekkel zárjuk vagy a kisebb vérzéseket elektro kauterrel megégetjük. A kinyert folyadékot biológus azonnal megvizsgálja mikroszkóp alatt. Ez az eljárás alkalmas az obstruktív azoospermia esetében -a spermiumok kinyeréséhez, - az olyan páciensek 99%-ában, akik előtte mikrosebészeti eljáráson estek át - még akkor is, ha a hereszövetben a korábbi beavatkozások következtében nagyfokú hegesedés alakult ki.

Bővebben...

Varicocelectomia

A varicocele (here visszérsérv) a plexus pampiniformis venáinak abnormális dilatációja. A varicocele-t 35%-ban figyelték meg elsődleges sterilitás esetében és akár 80%-ban a másodlagos sterilitás esetében. Jóllehet a varicocelével rendelkező férfiak is tudnak gyermeket nemzeni, de ez az elváltozás egy progresszív, az idő függvényében csökkenő spermaszámot okozó ondó minőséget eredményez. A varicocele a bal oldalon gyakoribb. Az etiológiája ismeretlen, a leggyakoribb teóriák a következők:

 1. Anatómiai különbségek a bal és a jobb oldali v. spermatica internában.

 2. Inkompetens vagy hiányzó billentyű a spermatika venákban venás visszafolyással.

 3. A bal oldali v. renalis kompressziója az aorta és az a. mesenterica superior között (diótörő fenomén)

Varicocele esetében a csökkent testiculáris funkció pontos mechanizmusa nem ismert. A legjobban elfogadott magyarázat az a varicocele által okozott hőmérséklet emelkedés. Az intraabdominális és a scotális hőmérsékletek közötti különbség átlagosan 2,2 0C. Varicocele esetében a scrotumban a hőmérséklet akár 2,6 0C-al is megemelkedhet, és ez megszünteti a szükséges hőmérsékleti grádienst. A subfertilis férfiakban a varicocele spermatogenezisre gyakorolt káros hatása az alacsony spermium számban és motilitási készségben, illetve a normál morfológiai spermiumok arányának csökkenésében együttesen vagy ezek különböző kombinációiban nyilvánul meg.

Varicocele tünetei:

Többnyire nem okoz különösebb tüneteket, csak véletlenül szokott kiderülni valamilyen vizsgálat során. Ám, ha a varicocele nagy, akkor kellemetlen érzést (húzást, nyomást), sőt, fájdalmat válthat ki a herékben. Tünet lehet a rendszeres szexuális életet élő párok esetében a meddőség is.

Varicocele diagnosztikája:

A varicocele diagnózisa klinikai diagnózis, mely fizikális vizsgálat alapján állítható fel. Az esetek 78%-ában a varicocele bal oldalon található, 1-2%-ban a jobb oldalon és kb. 20%-ban mindkét oldalon előfordulhat. A jobb oldali unilaterális varicocele ritka és figyelmeztető jel lehet, mely esetén a jobb oldaléi vesetumor lehetőségére (v. renalis occlusio) is gondolni kell.

Varicocele típusai:

A varicocele súlyossága alapján a következő képpen csoportosítható:

 • Grade I: csak Valsalva manőver segítségével detektálható
 • Grade II: Valsalva manőver nélkül is detektálható
 • Grade III: a scrotum bőrén keresztül is látható

Műtéti megoldások:

Az eljárás célja, hogy megakadályozza a herékhez történő venas refluxot, miközben fenntartja az arteriás és a lymphatikus keringést. A kapcsolta a varicocele, módosult spermatogenezis és a férfi infertilitás között egyértelmű, infertilitás miatt férfiak esetében a leggyakrabban végzett műtéti eljárás a varicocelectomia. A varicocelectomia elnevezés helytelen, a helyes elnevezés inkább a v. spermatica interna ligatúra, mivel a dilatált venák ligatúrára kerülnek, nem pedig eltávolításra.

Műtéti eljárás:

Az inguinalis régiót 0,5%-os Lidocainnal infiltrálva kb. 5-6 cm-es metszést ejtve, a subcutabn rétegeket átvágjuk és eljutunk a fasciáig, melyet ollóval behasítunk. A cremasterrostokat lepreparálva, átvágva az inguinalis csatorna alján ujjal felszabadítjuk a funiculust, melyet züglire veszünk. Finom csipesszel kipreparáljuk a 2-3 vastagabb venát, melyet lekötünk és átvágunk. A ductust e közben elkülönülten szeparáljuk. Az artériát a venáktól szétválasztjuk és megkíméljük. A csomókat felemelve betekintünk az inguinalis csatornába, hogy felkeressük a kollaterális venáket. Ha ilyeneket látunk, azokat is ellátjuk. Vérzést csillapítunk. A cremaster rostokat egy-egy öltéssel egyesítjük, majd felette a fasciát úgy, hogy az alsó sebzug egy ujjbegyet még befogadjon. Subcutan öltéseket követően a bőr zárása következik. Fedőkötés.

Nem sebészeti kezelések:

Percután venás embolizáció: nem sebészi beavatkozás, mely a femoralis vagy a jugularis venába történő angiographyas katéter segítségével történik. A katétert a v. spermaticaba vezetjük, melynek az occlusióját hozzuk létre galléros ballon, sclerotizáló anyag vagy polimerizálódó szöveti kötőanyag segítségével. Ezen eljárás esetében nem kell tartanunk a hydrocele kialakulásától, a posztoperatív ébredés nagyon rövid, a fájdalom minimális. A hátrányok közé tartozik az eljárás hosszú időtartama, a v. spermatica interna fel nem lelése, a sugárzás (képerősítő miatt), és a varicocele kiújulása. Az eljárás sikere egyértelműen függ a beavatkozást végző orvos gyakorlottságától, tapasztalatától. A kétoldali embolizációt a gyakorlatban nem végzünk, mert a jobb oldali v. spermatica sokkal nehezebben fellelhető és így az embolizációs folyamat is jóval több időt vesz igénybe.

Bővebben...

Hormonkezelések

Hipogonadizmus

1939-ban használta először a férfi klimaktérium terminológiáját, hogy leírja vele az idősödő férfiakon megjelenő tünetegyüttest.  Ezt a terminológiát 1970-es évekig használták, amikor is egy újabb terminológia került a köztudatba, ez volt a “férfi menopausa”. Az ennél is sokkal pontosabb, precízebb kifejezést, 1994-ban az Ausztrál Andrológus Társaság vezette be, mely pedig a „az idősödő férfi részleges androgén hiányos” állapota volt (‘Partial Androgen Deficiency of Aging Males’ (PADAM)). Ezt követően évekkel később Kanadában szintén újabb terminológia látott napvilágot: “Androgen Decline in the Aging Male” (ADAM)

 

Az andropausa kifejezést az 1980-as évek ót használják, a WHO 2000-ben készített egy tanulmányt, melyben, melynek a címe “Men, ageing and health”, melyben az andropausa kifejezést használták.

Legújabban pedig a ‘late-onset hypogonadism’ kifejezés használatos a tesztoszteron hiányos idősödő férfi állapotának leírására.
Az időskori hipogonadizmus:
Olyan, az idős korra jellemző klinikai és biokémiai tünetegyüttes, melyben típusos tünetekhez csökkent serum tesztoszteron szint társul. Ezen tünetek szignifikáns változást okozhatnak az életminőségben és kedvezőtlenül befolyásolhatják a különböző szervek funkcióját.

A tesztoszeron hiány okai

 • Primer hipogonadizmus: here eredetű
   • Genetikai okok, fejlődési okok, tumor, gyulladás
 • Szekunder hipogonadizmus: hipofízis eredetű
   • Idiopátiás, genetikai okok, fejlődési rendellenességek, tumor, hiperplolaktinemia
 • Primer és/vagy szekunder hipogonadizmus: kevert eredetű
   • Ionizáló sugárzás, toxinok, szisztémás, krónikus betegségek, gyógyszerek, idősödés folyamata

Ha az ok eredendően here eredetű, akkor ezt “primaer hypogonadizmusnak” nevezzük.

 

Számos ok és állapot okozhatja a herék alulműködését.

 • anorchia (here hiánya),
 • a herék elégtelen leszállása a scrotumba
 • germinális sejt aplasia (a herecsatornák csak Sertoli sejtet tartalmaznak, és nincsen testosterone-termelés a Leydig sejtekben),
 • kongenitális sex kromoszóma aberráció (here hypoplasiával és funkcionális zavarral együtt jár, pl: Klinefelter syndrome, XX férfi szindróma, XXY szindróma, gonadális diszgenezis.

A fejlődési rendellenességek, mint a férfi pseudohermaphroditizmus és a valódi hermaphroditizmus, gonadotropin receptor mutációk és Leydig sejt hypoplasia összefüggésben vannak a csökkent herefunkcióval. Ezen kívül okozhat here hipofunkciót heretumor, vagy trauma, mely szintén primer hipogonadizmushoz vezethet.
Ellentétben a menopuzával, az andropauza esetében a tünetek lassabban fejlődnek ki és a progresszió is lassabban jön létre. A kialakuló klinikai kép sajátos és jellemző az idősödés természetes, elkerülhetetlen következményeire. A megjelenő tünetek hasonlóak a prosztata carcinoma esetében alkalmazott hormon ablatív terápia során létrejövő tünetekre. Nem szükséges az összes manifesztációnak megjelennie ahhoz, hogy ezt a szindrómát azonosítani lehessen:

Tünetek a következők lehetnek:

 • csökkent csontdenzitás
 • csökkent izomtömeg és erő
 • fokozódó hasi obesitas
 • csökkent libido
 • emelkedő erectilis diszfunkció
 • csökkent hematopoiesis
 • romlót kedélyállapot
 • csökkent kognitiv funkció
 • csökkent általános jóllét

Az andropauza tüneteinek fellépése 75%-ban az 50 és 80 év közötti életkori tartományba esik, de a leggyakrabban az 51 és 60 év között jelentkeznek a tünetek. Az életkor előre haladtával az andropauza tünetei előfordulásai gyakorisága emelkedik. Az érintett populáció nagysága miatt népegészségügyi problémának tekintendő.
Az androgén hormonok pontos szexualitásban betöltött szerepe, az erekció mechanizmusában, az imptencia patogenezisében betöltött szerepe  egyenlőre nem egyértelmű.
A hormonális változások következtében létrejövő egyik, nagy komorbiditással járó tényező a csontsűrűség csökkenése (csontvesztés). A csontvesztés mértéke a kor előrehaladtával fokozódik, mely tényt több egymástól független klinikai vizsgálat is bizonyított.
Az alacsonyabb BMI és a dohányzás is összefüggésben van az emelkedett csontvesztéssel. A csontvesztés és az általa létrejött mozgáskorlátozottság a leggyakoribb oka az otthonápolásnak és vagy a kórházi kezelésnek, mely jelentős költségeket ró az államra. Az Egyesült Államokban 2000-ben 50 milliárd dollárba került az ebből fakadó kezelések költsége.
Egyéb faktorok is, mint pl: a csökkent ellenálló képesség és az fokozódó izomfáradás is hozzájárulhat az életkorral összefüggő mozgáskorlátozottsághoz.

Késői hipogonadizmus és az obezitás

 • Az obezitás fokozódik a kor előrehaladtával és a következők jellemzik:
  • Nő a test zsírtömege
  • Nő a testtömeg-index (BMI: kg/m2)
  • Nő a has körfogata
  • Nő a has/csípő körfogat aránya
  • Nő a kardiovaszkuláris rizikó és az ebből adódó mortalitás
 • Az alacsony tesztoszteron szint önálló prediktív tényezője a viscerlis zsírlerakódásnak

Késői hipogonadizmus és a libidó

 • Férfiaknál a libidó csökken az életkor előrehaladtával
 • Megfelelő plazma tesztoszteron szintek szükségesek a normál libidó megtartásához
 • A tesztoszteron hiány csökkenti a libidót
 • Idős férfiak csökkent libidója alacsony szabad tesztoszteron szintekkel társul

A kor előrehaladtával az erektilis diszfunkció mértéke is emelkedik.  Egyes vizsgálatokból az is kiderült, hogy az erektilis diszfunkció életkorra korrigált aránya magasabb az alul edukált populációban, diabetes esetében, szívbetegség és hypertónia esetében.
Enyhe depresszió (dysthymia) és csökkent tesztoszteron szint

 • A dysthymia egy enyhe krónikus, depressziós            szindróma, mely rossz hangulattal,             fáradtságérzéssel, csökkent libidóval jár
 • Dysthymiában szenvedő betegeknél alacsonyabb tesztoszteron szintet találtak szemben a  major depresszióban szenvedőkkel
 • Idős férfiak esetében a dysthima a hipogonadizmushoz társulhat

Késői hipogonadizmus és benignus prosztata hiperplázia (BPH)

 • A prosztata volumene és a  BPH tünetei fokozódnak az életkorral
 • A tesztoszteron szint idősödő férfiaknál nem függ össze a BPH rizikójával
 • A tesztoszteronszint nem függ össze a következő klinikai parameterekkel:
  • International Prostate Symptom Score (IPSS)
  • Prosztata volumene
  • PSA szint

A hipogonadizmus kezelési lehetőségei

 • 3 oxoandrosten származékai

-Andriol® Testocaps®
-Nebido i.m. inj.

 • 5 androstanon  származékai

Proviron

 • Androgel 25 mg, 50 mg
 • Tostran 2% gél
 • Intrinsa 300 mikrogramm transzdermális tapasz

Összefoglalás

 • Az időskori hipogonadizmus valós klinikai entitás, melynek szerepe van az idős férfi morbiditásában és mortalitásában.
 • A fiziológiás se tesztoszteron szint helyreállítása késleltetheti vagy megelőzheti a késői hipogonadizmus következményeit.
 • A késői hipogonadizmus egy teljes klinikai kórkép, mely hozzájárul az idősödő férfiak morbiditásához és mortalitásához
 • Nincs bizonyítható összefüggés a szérum tesztoszteron szint és a prosztata betegségei között
 • A tesztoszteronpótló terápia hozzájárulhat az életminőség javításához idősödő férfiak esetében
 • A fiziológiás tesztoszteron szintek helyreállítása késleltetheti vagy helyreállíthatja a késői hipogonadizmus következményeit
 • Idősödő férfiak esetében a tesztoszteron szint csökken az életkorral
 • A tesztoszteron szint csökkenése klinikailag releváns tüneteket eredményez: Késői hipogonadizmus
 • Késői hipogonadizmusa tünetei:
  • Csökkent csontsűrűség
  • Csökkent izomtömeg és izomerő
  • Obezitás
  • Depressziós hangulat
  • Csökkent szexuális funkció
  • Csökkent hematopoesis
  • Csökkent kognitív funkciók
  • Emelkedett  kardiovaszkuláris rizikó
Bővebben...

A férfi meddőség kezelése

Gyógyszeres (okoktól függően bizonyos gyógyszerek alkalmazása)

 • okoktól függően bizonyos gyógyszerek alkalmazása
  • hormonműködést befolyásoló gyógyszerek (antiösztrogének: Tamoxifen, Clostilbeyt)
  • gyulladásos kórképek esetén antibiotikumok adása
  • stb.
 • különböző hormon injekciók
  • rFSH injectió
  • HCG im. injectió

Különböző antioxidánsok adása

 • C-vitamin
 • E-vitamin
 • L-Carnitin
 • L-Arginin
 • Omega 3 zsírsavak
 • cink
 • magnézium
 • Maca Vibe
 • szelén
 • B-vitaminok
 • Q10
 • D-vitamin
 • stb.
 • esetleges gyulladások kezelése különböző antibiotikumokkal

Műtéti kezelés

 • herevisszér (varicokele) tágulat műtéti megoldása
 • herebiopszia
 • hereszövet felhasználása mesterséges megtermékenyítés során
 • hereszövet mélyfagyasztás

Asszisztált reprodukciós kezelések (mesterséges megtermékenyítés) különböző formái

 • IUI (spemiumok méhbe "fecskendezése")
 • IVF/ICSI (petesejt méhen kívüli megtermékenyítése spermiummal)
 • TESE-ICSI (herebiopszia során hereszövetből kivett spermiummal történő petesejt megtermékenyítés)

Végső esetben...

...ha férfinél egyáltalán nem található spermium vagy valamilyen súlyos öröklődő genetikai betegség áll fent ún. donor spermium szolgáltatás is igénybe vehető.

Bővebben...

Azoospermia

Azoospermiának nevezzük a spermium teljes hiányát az ondóban. A here működési zavara a fő oka az azoospermiának.

Lehetséges okai:

 • A magzati fejlődési korban létrejövő here fejlődési rendellenesség és terhesség alatti külső okok miatt
 • Az ún. elzárodásos okok (az esetek k.b. 15%) esetében valamilyen ondó úti obstrukció miatt a spermiumok nem tudnak kiürüln
 • Hormonális kivizsgálás, here UH és genetikai kivizsgálás javasolt

Fontos megkülönböztetni az ondó hiányától. A kivizsgálása herék vizsgálatával, FSH hormon vizsgálattal kezdődik. Azoospermia a meddőség 10%-ban igazolható a kutatások alapján.

A nem elzáródásos azoospermia (az esetek 80%) okai lehetnek:

 • ismeretlen ok
 • rejtett here
 • drog, gyógyszer, kemoterápia mellékhatás
 • sugárkezelés
 • szisztémás betegség
 • hypogonadizmus
 • Y kormoszóma rendellenesség
 • Klinefelter szindróma
 • heretorzió
 • mumpsz orchitis

Az elzáródásos azoospermia okai:

 • fejlődési rendellenesség
 • fertőzéses mellékhere gyulladás
 • here műtétek után
 • az ondóvezeték genetikai okok miatti hiánya
 • művi meddővététel után
 • sérvműtét után
 • hólyagnyaki műtétek után
Bővebben...

A férfi hormonrendszer működése

A férfi nemi működést befolyásoló hormonok

A hormonok kémia ingerületátvivő anyagok, melyek a test különböző mirigyeiben termelődnek és a véráram útján szállítódnak
Férfi hormonrendszer működése

 • Gonadotrop releasing hormon (GNRH)
  A hypothalamusban termelődik kontrollálja az agyalapi mirigy működését, amelyben többféle hormon pl: FSH és LH is termelődik.
 • LH (Luteinizáló hormon)
  A GNRH hatására termelődik az agyalapi mirigyben és a here Leydig sejtjeire hatva a tesztoszteron termelődését szabályozza.
 • FSH (Follikulus stimuláló hormon)
  Szintén az agyalapi mirigyben termelődik, a tesztoszteronnal együtt a here Sertolli sejtjeire hatva a spermium termelődést szabályozza.
 • Tesztoszteron
  A legfontosabb férfi nemi hormon a here Leydig sejtjei termelik, általa befolyásolódik a spermium termelődés, a férfi izomerő, csontok állapota, másodlagos nemi jellegek és viselkedés is.

Tesztoszteron hatása

A tesztoszteron hatással van a testfelépítésre (izomerő, zsíreloszlás) és másodlagos nemi jellegekre (haj, pénisz növekedés). Nagyon fontos szerepet játszik a spermium termelődésben és a szexuális funkciókban. A tesztoszteron a legfontosabb férfihormon. A tesztoszteron felelős a férfi genitáliák kialakulásáért, haj, csontok, izom fejlődésért. A férfiak viselkedéséért. A tesztoszteron szint csökkenése miatt csökken az energiaszint, irritabilitás, koncentráció zavar, csökkent izomerő, csökkent szexuális érdeklődés alakulhat ki.

Kiknek javasolt a tesztoszteron adása?

Azoknál akiknél a tesztoszteron hiány tünetei jelen vannak, és nincs más betegségük. Nagyon fontos a prosztata rák kizárása a terápia megkezdése előtt. A tesztoszten az esetekben 8 nanomol alatti. Néhány esetben szükséges lehet 8-15 nanomol közötti szint esetén a kezelés. A terápia hatására nő az izomerő, javul a koleszterin szint, javul az életminőség és a szexuális vágy. Tesztoszteron tabletta (Andriol Testocaps) ill. testre kenhető formában is elérhető (Androgel, Tostran). Ez utóbbi azért nagyon jó, mert a máj tesztoszteron bontó hatása nem érvényesül.

Férfi meddőség eseteiben

A tesztoszteron adásának hatására előfordulhat, hogy a spermium termelődés csökkenhet ill. leáll. Ha tesztoszteront viszünk be kívülről, a szervezet úgy érzékeli, hogy a tesztoszeron termelés magas. Csökkenti az FSH és LH termelődést ezek a hormonváltozások a spermium termelődés leállásához/csökkenéséhez vezetnek. A tesztoszteron javítja a mellékherében lévő spermiumok érését azokban az esetekben, amikor mellékhere működési zavar áll fenn. Második lehetőség a ún. "rebound" jelenség, vagyis a külső tesztoszteron bevitel után csökken, majd nő a FSH és LH termelődés, ez a herére hatva javíthatná a spermiumok érését. A harmadik lehetőség az ún. androgén ínszenzitivitás eseteiben, amikor a tesztoszteron receptorok érzékenysége csökken.

Merevedési zavarokban vagy impotenciában

A merevedési zavarok kevesebb, mint 5%-ban mutatható ki tesztoszteron hiány. Természetesen minden férfinál akinél merevedési zavar van meg kell nézni a férfi hormonokat, de csak azokat kell tesztoszteronnal kezelni akiknél valóban tesztoszteron hiány igazolható.

Sportolók, testépítők túlzott androgén bevitelének következményei

Nagymennyiségű tesztoszteron hatására megnő az izmok mérete és ereje. Mellékhatásként pattanások jelennek meg, testtömeg növekedés, viselkedési zavar (főleg agresszív viselkedés), alakul ki. A herék mérete csökken, a spermium termelődés lecsökken vagy leáll. A kémiailag módosított tesztoszteron készítmények májműködési zavarhoz is vezethetnek.

Bővebben...

A WHO által elfogadott normálértékek

A WHO (Egészségügyi Világszervezet ) által elfogadott normálértékek:

Normozospermia

Térfogat: min. 2ml,
Koncentráció:
min. 20 millió/ml,
Totál spermiumszám:
min.40 millió/ml,
Motilitás: min
. 50%,
Szerkezet: min. 30% normális.

A spermakép értékelése

Spermia: ejakulátum mennyisége,
Aspermia:
nincs ejakulátum,
Hipospermia:
ejakulátum mennyisége 2,5 ml-nél kevesebb,
Hiperspermia:
ejakulátum mennyisége 6,0 ml-nél több,
Zoospermia:
ejakulátumban lévő spermiumok száma,
Azoospermia:
nincs spermium az ejakulátumban.
O
ligozoospermia: alacsony spermiumszám, 20 millió/ml-nél kevesebb,
A
sthenozoospermia: 50%-nál kevesebb mozgó spermium,.
Teratozoospermia: 70%-nál több kóros szerkezetű spermium.
OAT szindróma: mindhárom paraméter eltér a normálistól.
Oligozoomax: 5 millió/ml-nél kevesebb spermium,
Nekrozoospermia:
szupravitális festéssel is elhaltnak, nem csak mozdulatlannak igazolt spermium,
Patozoospermia:
normálistól eltérő spermiumok,
Hipozoospermia:
10-20 millió/ml közötti tartomány,
Citospermia:
több millió/ml kerek sejt.

A normális alatti értékeknél a teherbeesés valószínűsége csökken. Ha alacsony a spermiumszám, kevesebb spermium éri el a petesejtet természetes körülmények között, ha a motilitásában vagy a morfológiájában van eltérés csökken, a túlélés esélye a női ivarszervben, illetve nehezebben jut el a petesejtig.

Egyes esetekben immunológiai oka is lehet a fogamzás elmaradásának. A nő immunrendszere ellenanyagot termelhet a partnere spermiuma ellen, illetve bizonyos esetekben a férfi szervezete a saját spermiumai ellen termel. Ez összecsapódásra készteti, illetve károsítja a spermiumokat ezáltal gátolva a termékenyítési képességüket.

Ha nagyon kevés és rossz minőségű spermium található az ejakulátumban a megtermékenyítéshez ICSI-t (Intra Cytoplasmatikus Sperma Injectio) kell alkalmazni. Igen fontos azonban megemlíteni hogy az oligozoospermia és azoospermia esetén gyakran az Y kromoszóma rendellenességei (mikrodeléciói) állnak a csökkent nemzőképesség hátterében. Ez a rendellenesség fiú utód esetében öröklődik. Az IVF-ET beavatkozás előtt lehetőség van  ezen genetikai eltérések diagnózisára.

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

ivarsejtbankbanner