Hungarian English

Cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47–49. 7. em. - Madarász Irodaház, I. épület | E-mail: info@versysclinics.com | Telefon: +36 1 799 5120, +36 30 332 0670

A meddőségről általában

Magyarországon elhúzódó népesedési válság van, amely az 1960-as években kezdődött, s amelyet a rendszerváltás gazdasági és társadalmi velejárói, a globalizáció még jobban elmélyítettek.

A XX. század utolsó évtizedében, életmódunk jelentős megváltozásával – információrobbanás, gyorsuló környezet – erőteljesebbé váltak azok a hatások, amelyek az egyénekkel szemben egyre komolyabb kihívásokat támasztottak a változások adaptálásában, az alkalmazkodóképesség tekintetében.

A családi környezet és az iskolarendszer csak részben képes a fiatalokat felkészíteni a kihívások leküzdésére, így a társadalom tagjainak egyre nagyobb hányadánál találkozunk mentális problémákkal, a krónikus stressz különféle szimptómáival, amelyek már konkrét fizikai tünetek formájában és egyre gyakrabban orvosi kezelést igénylő megbetegedésekben teljesednek ki. A stressz által okozott megbetegedések egyik, talán legfontosabb területe a meddőség, amely társadalmi szinten is súlyos problémákat okoz.

Az „egészséges társadalom” megvalósításának ideája a fenti körülmények között egyre inkább ráirányítja a figyelmet arra, hogyan lehet biztosítani az egészséges reprodukciót, hogyan lehet felkészíteni a leendő szülőket az egészséges utódok nemzésére.

Magyarországnak – hasonlóan más európai országhoz – szembe kell néznie a népesség csökkenésének és idősödésének egyre nyomasztóbb problémájával, amelynek hosszú távon igen súlyos gazdasági következményei is vannak.

A következő tényezők játszanak jelentősebb szerepet a népesség csökkenésében:

 • alacsony születésszám;
 • magas abortuszszám;
 • a meddő párok számarányának növekedése;
 • elöregedő társadalom.
 • A problémakör teljes és átfogó rendezése hosszú távú és komplex feladat, és ebben jelentős szerepet játszik a meddőség gyógyítása és az erre irányuló kutatások is.

A népesedési mutatókat negatív irányban befolyásolja pédául azon betegségek gyakoriságának növekedése, melyeket a meddőség kialakulásában szerepet játszó organikus és funkcionális okok magyarázhatnak (pl.: endometriózis, OAT szindróma stb.).

A reprodukciós orvostudomány fejlődésével, új technikai megoldásokkal ( ICSI, SMART, AHA), a gyógyszeripar fejlődésével (GnRH analógok, GnRH antagonisták, rekombináns géntechnológiával készült FSH, preimplantációs genetikai vizsgálatok elérhetősége stb.) a meddőség problematikája egyre inkább megoldhatóvá válik.

Az IVF-kezelések növekedésének legfőbb okai:

 • A meddő páciensek számának fokozatos emelkedése
 • A gyermekvállalás időpontjának kitolódása
 • A társadalom általános reprodukciós egészségének romlása
 • Az életminőség romlása
 • A kezelés elérhetősége, ezzel kapcsolatos ismeretek terjedése
 • A kezelés OEP-támogatottsága
 • Új technikák és kezelési lehetőségek bevezetése
 • Új hatású gyógyszercsoportok piacra kerülése
 • A kezelések sikerességének emelkedése
 • Csökkenő reproduktív egészség
 • Az általános trendnek megfelelően a spermiumszám, a spermium mennyiségi, minőségi romlása
 • Genetikai szűrővizsgálatokra való igény
 • Endometriózis, petevezető faktor számának növekedése
 • A fertőző betegségek számának növekedése (STD, AIDS)
 • A géntechnológiával kapcsolatos ismeretek növekedése, jogi szabályozása

Általános tendencia, hogy az elmúlt években fokozatosan növekedett a gyermekre vágyó és gyermeket vállaló nők életkora. Az individualizálódás, a házasság és a család intézményével szembeni fenntartások, a házasságon kívüli együttélési formák népszerűvé válása, a párkapcsolatok stabilitásának csökkenése, az egyedül élő nők számának növekedése erőteljesen befolyásolja, hogy a gyermekvállalás egyre későbbre tolódik. A magasabb életkor mellett növekszik a fogamzást megelőző speciális nőgyógyászati beavatkozást igénylő esetek száma, az „érettebb” korban bekövetkező terhességnek és szülésnek jóval nagyobbak a kockázatai. Ugyanakkor a fejlett társadalmakra jellemző, hogy a megalapozottabb egzisztenciával rendelkező leendő szülők jelentős része hajlandó és képes is nagyobb anyagi terhet vállalni a biztonságos feltételek között lezajló fogamzás, terhesség és szülés érdekében.