Hungarian English

Cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47–49. 7. em. - Madarász Irodaház, I. épület | E-mail: info@versysclinics.com | Telefon: +36 1 799 5120, +36 30 332 0670

ÁNTSZ kutatási engedély

Határozat
(összefoglalás)

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási szerve (a továbbiakban Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv) a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet Kft. mint megbízó kérelmére a „Rosszindulatú daganatos betegségek gonadotoxikus kezelése kapcsán alkalmazott, petefészekszövet-fagyasztással végzett fertilitás prezerváció hatékonyságának és biztonságának vizsgálata” című emberen végzett orvostudományi kutatás végzésére engedélyt adott.

Ügyiratszám: V-R-021/02529-11/2013

Kutatás várható időtartama: jogerőre emelkedéstől számítva 3 év

Kutatásba bevonni kívánt résztvevők száma, életkora: 20, 38 éves kort be nem töltött nő.

Az eljárásban az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága kimondta, hogy a meghatározott feltételek betartása mellett a kutatási tervet szakmai és etikai szempontból a Bizottság megfelelőnek tartja.